• Dambrug - Fiskeopdræt

    Gennem dosering af Envirolyte væsken Anolyte i vandet 1/5000 sker en kraftig reduktion af patogener og dermed et reduceret infektionstryk.

Dambrug – fiskeopdræt

Indenfor fiskeriopdræt er smitterisikoen stor. Antibiotika er almindeligt brugt, men mange lande accepterer ikke antibiotikarester i producerede produkter.

Fra og med 1. januar 2006 er det ikke længere tilladt at anvende såkaldt foderantibiotika indenfor EU området. Antibiotika kan nu kun anvendes efter godkendelse  af veterinær.

Gennem dosering af Envirolyte væsken Anolyte i vandet 1/5000 sker en kraftig reduktion af patogener og dermed et reduceret infektionstryk.

Dette resulterer i bedre trivsel og tilvækst.

Applikation

Desinfektion af vandet i dambrug.

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK

EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand.
Echa.europa.eu/documents/10162/17287015

Envirolyte enheder er certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology