• Landbrug

  Rengøring og desinfektion med Anolyte flytter grænser …

Forventninger

Hvad kan vi forvente af produktet.

Med produktet Anolyte fra Envirolyte som du selv producerer på dit eget anlæg kan du forbedre…..

 • trivslen hos grise
 • rengøringen
 • staldhygiejnen
 • staldklimaet/lugten
 • drikkevandet
 • sundhedsstatussen
 • foderomsætningen
 • den daglig tilvækst
 • foderøkonomien
 • tidscyklussen
 • økonomien for producenten

Rengøring og desinfektion med Anolyte flytter grænser …

Let kontrol af løste desinfektionsopgaver med simpelt måleudstyr til orp.målinger, eller nogle af de mange strips målinger der findes på markedet. Fremstillet Anolyte kan pH justeres på alle anlæg.

Vi kan dokumentere vore resultater fra kunder og fra afprøvning på smågrise hos “Landsudvalget for Svin.”

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK

EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand.
Echa.europa.eu/documents/10162/17287015

Envirolyte enheder er certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology