• Gartneri

    Gennem forstøvning og dosering af Anolyte bekæmpes svamp, sporer, virus og bakterier på en effektiv og naturlig måde.

Gartneri

Inden for drivhusgartneri er angreb af svamp og sporer (meldug) almindeligt forekommende, samt biofilm i vandingsanlæggene og alger i genbrugsvandet.

Gennem forstøvning og dosering af Anolyte bekæmpes svamp, sporer, virus og bakterier på en effektiv og naturlig måde (oxidation), uden at efterlade skadelige restprodukter i miljøet.

Teknologien er økonomisk meget konkurrencedygtig over andre løsninger eller brugen af ordinær kemi.

Ved lagring kan miljøet kontrolleres ved at anvende Envirolyte ANK Anolyt. Skylning før lagring eller forstøvning i lagerlokaler reducerer nedbrydende biologisk aktivitet, og dermed forlænges holdbarhed og kvalitet. Ingen miljøfarlige eller skadelige restprodukter.

Ved produktion af Envirolyte væsken Anolyte, anvendes strøm samt naturlige råvarer salt – vand.

Fra 60 ton til 5 ton returvarer!
Vor teknik stopper skadelig biologisk aktivitet. En belgisk kartoffelavler anvender Envirolyte Anolyte ved skylning af kartofler, samt forstøvning under lagring.

Dette har bevirket, at returvarer fra supermarkeder på 60 ton per uge er reduceret til 5 ton, med et bedre økonomisk resultat til følge.

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK

EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand.
Echa.europa.eu/documents/10162/17287015

Envirolyte enheder er certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology