• Hoteller

    Det er nemt at fjerne uønskede bakterier og virus med Envirolyte teknologi.

  • Institutioner

    Undgå uønskede bakterier og virus med Envirolyte teknologi.

hoteller og institutioner

Det er nemt at fjerne uønskede bakterier og virus med Envirolyte teknologi.

Envirolyte væsken Anolyte er en meget effektiv elektrokemisk aktiveret desinfektionsvæske, som produceres på stedet. Til fremstilling anvendes kun vand, salt og el. Metoden er enkel og økonomisk.

Grundstenen i anlægget er en generator med en patenteret elektrolysecelle med unikke egenskaber.

Anlæg kan tilpasses efter behov. Væskerne er enkle at dosere. Slutproduktet efterlader ingen miljøfarlige restprodukter.

Nedenfor ligger et link til traditionel legionella behandling med varme.

Envirolyte kan tilbyde en alternativ og sikker legionella behandling, hvor det samtidigt er muligt at sænke temperaturen.

Sammenligning produkter

Sammenligning af desinfektionsprodukter.

Se resultatet og sammenlign de forskellige desinfektions- produkter med vores væske Anolyte.

Anolyte vises nederst på dokumentet.

Find dokumentet her: Download

Legionella - Desinfektion af vandsystem

Legionella – Desinfektion af vandsystem.

Vandtemperaturer og legionellavækst.

Find dokumentet her: Download

Legionella - Uddrag af anvisninger

Principskitse

Principskitse4

Klik på billedet/skitsen, for at åbne en større visning.

Applikationer

Væskerne er enkle at dosere. Anlæggene kan tilpasses til alle hoteller eller institutioners behov.

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK

EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand.
Echa.europa.eu/documents/10162/17287015

Envirolyte enheder er certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology