• Industri

    Envirolyte er ufarligt og nemt at håndtere for personalet

Industri

Hvorfor løser du ikke dine udfordringer med desinfektion selv?!
Der findes et konkurrencedygtigt miljøvenligt alternativ, hvor virksomheden selv producerer sine egne rengørings- og desinfektionsmidler. Vores slutprodukt er meget effektiv overfor bakterier og har en unik egenskab, der fjerner biofilm i rør- og tanksystemer.

Forslag til anvendelsesmuligheder i virksomheden:
– Bekæmpelse af kim og biofilm i rør- og tankesystemer
– Desinfektion af overflader, rør og tanke
– Rent procesvand kan laves på stedet
– Skylning af flasker og emballager

Sammenligning produkter

Sammenligning af desinfektionsprodukter.

Se resultatet og sammenlign de forskellige desinfektions- produkter med vores væske Anolyte.

Anolyte vises nederst på dokumentet.

Find dokumentet her: Download

Det har samtidigt en betydelig fordel, at det er ufarligt og nemt at håndtere for personalet.

Vi kan tilbyde fuld automatisk PLC styrede Envirolyte anlæg, der har en produktionsvolumen op til 4.000 liter i timen. Anlæg > 4.000 liter i timen produceres efter ordre. PH værdien kan ændres i alle anlæg.

Tilbagebetalingstid
Vore beregninger viser typisk en hurtig tilbagebetalingstid, naturligvis afhængig af hvilke mængder af rengørings- og desinfektionsmidler der anvendes i dag. Kontakt os gerne allerede i dag, hvis vi skal være dig behjælpelig med en specifik udregning på jeres nuværende omkostninger sammenlignet med fremtidens løsning.

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK

EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand.
Echa.europa.eu/documents/10162/17287015

Envirolyte enheder er certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology