• Industri

    Envirolyte er ufarligt og nemt at håndtere for personalet

Køletårn

I køletårne, luftfugtere og ventilationsanlæg kan der opstå problemer med biofilm, belægninger og legionella.

Envirolyte teknologien løser effektivt alle rensnings- og desinfektionsproblemer.

Envirolyte væsken Anolyte er en meget effektiv elektrokemisk aktiveret desinfektionsvæske, som produceres på stedet. Til fremstilling anvendes kun vand, salt og el. Metoden er enkel og økonomisk.

Grundstenen i anlægget er en generator med en patenteret elektrolysecelle med revolutionerende egenskaber.

Anlæg kan tilpasses efter behov. Væskerne er enkle at dosere gennem O.R.P kontrol.

Slutproduktet efterlader ingen miljøfarlige restprodukter. Anolyte klassificeres som ikke-farlig ifølge EU forordningen 91/155EWG

Sammenligning produkter

Sammenligning af desinfektionsprodukter.

Se resultatet og sammenlign de forskellige desinfektions- produkter med vores væske Anolyte.

Anolyte vises nederst på dokumentet.

Find dokumentet her: Download

Applikationen

Anvendelse af anolyte i køletårne, giver en optimal kontrol, bedre styring og er harmløs i brug, hvilket giver sikkerhed for personale og omgivelser.

Anlæggene kan tilpasses en mangfoldighed af behov. Fra 30 liter pr. time til over 4000 liter pr. time.

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK

EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand.
Echa.europa.eu/documents/10162/17287015

Envirolyte enheder er godkendt, certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology