• Sundhedssektoren

    Anolyte desinficerer effektivt alle overflader, samt hænder

Mikrobiologisk test

Mikrobiologisk test.

Det er nemt at fjerne uønskede bakterier og virus med Envirolyte teknologi.

Envirolyte væsken Anolyte fjerner biofilm og er en yderst effektiv oxiderende desinfektion overfor bakterier, virus og sporer.

Mikrobiologisk test

Se resultatet her: Download

Legioellavækst

Legionella – Desinfektion af vandsystem.

Vandtemperaturer og legionellavækst.

Find dokumentet her: Download

Fusarium – skimmelsvampe.

Fusarium testet med Anolyte. Forsøget gentaget 3 gange.

Kontrolhold uden Anolyte til venstre. Med tilsætning af Anolyte til højre.

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK.

EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand.
Echa.europa.eu/documents/10162/17287015.

Envirolyte enheder er certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology