• Landbrug

    Opstart forløb

Opstart

Almindeligt forløb:

  1. Kunden kontakter Envirolyte Technology ApS og et møde aftales.
  2. På mødet informeres om produktet og installation af anlæg  herunder specifikt vækst, økonomi, bakteriebekæmpelse og rengøring. Mulighed for test af produktet anolyte. Aftale om vandprøve – grundlaget for dosering
  3. Eventuelt besigtigelse af anlæg i drift efter nærmere aftale.
  4. Realistisk vandprøve udtages fra drikkekopper/drikkeventiler
  5. Anlæg installeres eller en evt. test udføres. Instruktion i drift af anlæg. Bestillingstid på anlæg er ca. 8-10 uger.
  6. Efter en driftsperiode med brug af Envirolyte produktet Anolyte udtages en ny vandprøve. Vandprøver fra svineproduktioner kan ses under resultater.
  7. Hvis kunden ønsker det, følges op med service af anlæg, samt resultater/anvendelse af anolyte fra andre producenter.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology