• Landbrug

    Realistisk vandprøve

Realistisk vandprøve

Information om realistisk vandprøve.

Analyserne af vandprøven består af 2 separate dele.

Den ene del af vandprøven analyserer indholdet med hensyn til dH, pH og mineraler herunder jern, idet et meget højt indhold af jern kan fjerne enhver positiv virkning af dosering med produktet Anolyte. Se flere oplysninger om jern/Anolyte i rapport nr. 578 fra Landsudvalget for Svin.

Den anden del af vandprøven analyseres med hensyn til bakteriologi for at se om der er bakterier, hvilke typer af bakterier samt mængden af eventuelle bakterier.

Ud fra begge resultater kan der  fastlægges en målrettet dosering med produktet Anolyte.

Analyse vandets hårdhed

Læs dokumentationen her: Download

Vandprøve før og efter dosering med Anolyte.
Du kan se flere vandprøver før og efter dosering
med Anolyte – under Resultater.

Analyse Resultat før Resultat efter
60239 Coliforme bact. 9.200/100 ml < 1/100 ml
61018 E.Coli 1.100/100 ml < 1/100 ml
60857 Kimtal v. 22 C 600.000/ml 1.400/ml
60858 Kimtal v. 37 C 210.000/ml 360/ml
60048 Jern 0,083 mg/L 0,071 mg/L
60494 Calcium 131 mg/L 112 mg/L
60496 Magnesium 12,8 mg/L 11,1 mg/L
60141 Hårdhed total 21o dH 18o dH
Copyright 2019 - Envirolyte Technology