• Industri

    Envirolyte er ufarligt og nemt at håndtere for personalet

Spildevand

Spildevand er brugsvand anvendt i husholdinger, institutioner og virksomheder, der efter endt brug enten renses ved kilden helt eller delvis, eller ledes til kommunale renseanlæg.

Efter en række forskellige renseprocesser herunder filtrering, brug af tilsætningsstoffer, anvendelse af bakterieprocesser, bundfældning m.m., tilbageføres spildevandet i dag til kredsløbet.

Nyere analyser viser dog at spildevandet fremover sandsynligvis kræver mere rensning, idet bakterier herunder resistente typer også tilbageføres til naturen.

Envirolyte teknologi kan med avancerede oxidations processer – AOP – betragtes som best available technology – BAT – når løsningen drejer sig om bakterier, vira m.m. Teknologien kan fremover hjælpe med at reducere eller helt fjerne bakterier, vira m.m., før det rensede spildevand ledes tilbage til naturen.

Læs mere om mikrobiologisk testning

Læs dokumentationen her: Download

Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Læs mere her: Download

Sammenligning produkter

Sammenligning af desinfektionsprodukter.

Se resultatet og sammenlign de forskellige desinfektions- produkter med vores væske Anolyte.

Anolyte vises nederst på dokumentet.

Find dokumentet her: Download

Applikation.

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK

EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand.
Echa.europa.eu/documents/10162/17287015

Envirolyte enheder er certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology