• Teknologi

    Envirolyte er en patenteret naturlig rensningsteknik

Teknologi

Envirolyte er en patenteret naturlig rensningsteknik, som gennem en elektrokemisk proces med kun el, salt og vand fremstiller en væske kaldet Anolyte. Anolyte i koncentreret form indeholder 99,69% vand, 0,26% salt og 0,05% blandede oxidanter. Anolyte desinficerer og rengør indenfor et bredt tilpasningsområde, som bl.a. omfatter vandrensning, procesindustri og landbrugsproduktion.

Metoden er økonomisk fordelagtig, miljøvenlig, stabil, pH neutral og kan produceres på stedet.PH værdien i alle anlæg kan justeres.

I modsætning til mange andre rensningsprocesser, vendes der tilbage til udgangspunktet salt og vand.

Vores produkt er godkendt af EU, certificeret af EU og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen, 2008-20-5409-LCHK. EU Article 95 of the new EU BPR 528/2012, klasse 2, 3 , 4, 5. Klasse 5 – drikkevand. echa.europa.eu/documents/10162/17287015

Envirolyte enheder er certificeret godkendt klasse 1, medicinsk udstyr i EU direktiv 93/42, Annex VII.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology